Conducere

Consiliul Director

  • Dr. Alexandru-Dan TODERICIU – preşedinte al Consiliului director
  • Ing. Werner BRAUN – vicepreşedinte al Consiliului director
  • Corneliu-Teofil TEAHA – vicepreşedinte al Consiliului director
  • Adrian VOLINTIRU – vicepreşedinte al Consiliului director
  • Victor LEU – secretar general al asociaţiei
  • Av. Christina STIHHI – membru
  • Paul DRĂGOIU – membru

 

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE (30.03.2018)