Despre noi

Membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB îşi manifestă voinţa de asociere în scopul conştientizării şi promovării intereselor generale, aspiraționale și comerciale de dezvoltare ale economiei românești, a comerțului regiunilor București și Brașov, în contextul liberului schimb mondial de valori și al cooperării economice internaționale, în rândul membrilor asociației, în mediul economic, politic şi în societate, precum şi prin cooperări cu alte organizaţii, entităţi cu sau fără personalitate juridică.