Adunarea Generală a Export Club

C O N V O C A T O R

Conform art. 11 al statutului Asociaţiei Export Club se convoacă Adunarea Generală ordinară pentru ziua de vineri, 30.03.2018, ora 17:00 la sediul asociaţiei din Bucureşti, str. Academiei nr. 35-37, scară A, mezanin, ap. 1.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală va avea loc la aceeaşi dată, în acelaşi loc la ora 18:00.

Ordinea de zi a Adunării Generale este:

1. Raportul de activitate al Consiliului Director
2. Raportul financiar- contabil & aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil
3. Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei pentru 2018-2019, înfiinţarea de filiale
4. Alegerea membrilor Consiliului Director, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor.
5. Diverse

Adunarea Generală se va încheia cu o degustare de vin la invitaţia dlui Adrian Volintiru.

Adunarea Generală deliberează valabil în prezenţa majorităţii asociaţilor. Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei şi este compusă din totalitatea membrilor asociaţiei cu drept de vot, având cotizaţia anuală plătită integral.

Aşteptam sugestiile membrilor Export Club privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale.

Consiliul Director

Președinte
Dr. Alex Todericiu
15.03.2018