comunicat

Export Club la Pârscov

Conform articolului XI (2) din Statut și a Hotărârîii Adunării Generale din 30.03.2018, punctul 3 al documentului cu privire la strategia de dezvoltare 2018 – 2019 a asociației, s-a decis deschiderea unei filiale (punct de lucru) în comuna Pârscov, județul Buzău începând cu 31.08.2018. Cu această ocazie arhitecta Codina Dușoiu a expus lucrări proprii, desene…

Adunarea Generală a Export Club

C O N V O C A T O R Conform art. 11 al statutului Asociaţiei Export Club se convoacă Adunarea Generală ordinară pentru ziua de vineri, 30.03.2018, ora 17:00 la sediul asociaţiei din Bucureşti, str. Academiei nr. 35-37, scară A, mezanin, ap. 1. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală…