Conferința Ontologiile etnice românești. Între „metafizicile ciobănașului” și „neantul valah” la Palatul Șuțu

„Le mulțumesc și pe această cale tuturor celor care au fost atunci în sală ori, aflînd de conferință, și-au exprimat interesul de a o vedea/auzi cumva.” Sorin Antohi

 

 

 

Muzeul Municipiului Bucureşti vă invită la ediția de primăvară a conferinţelor săptămânale organizate la Palatul Șuțu.

Sorin Antohi vă așteaptă la o discuție despre Ontologiile entice românești. Între „metafizicile ciobănașului” și „neantul valah”, care se va desfășura joi, 23 martie 2017, orele 18.30, la Palatul Șuțu.

Dintre toate tematizările „specificului naţional”, ontologiile etnice aumers cel mai departe în sensul construirii unei paradigme atotcuprinzătoare, autosuficiente, emancipatoare și chiar soteriologice pentru a gîndi și a (re)construi etnia-națiune ca modalitate radical singulară a condiției umane.

Astfel, prin ontologiile etnice, etniei-naţiune i se atribuie un Timp, nu doar o istorie; un Spaţiu, nu doar un teritoriu; o Fiinţă, nu doar un caracter colectiv; un Logos (adică un idiom local ridicat la înălţimea limbii perfecte/primordial/sacre), nu doar o limbă.

Conferința introduce conceptul de ontologie etnică, îi schițează istoria și îl aplică la lectura unor autori români ca Blaga, Vasile Băncilă, Mircea Vulcănescu, Cioran și Noica. Citiți în contextual antimodernismului european, acești clasici ai culturii noastre din secolul trecut își revelează deopotrivă genealogia intelectuală și semnificațiile profunde. Tentative paradoxale și mimetice de a crea patriotic/naționalist ceea ce este aprioric/dat/increat, ontologiile entice constituie, odată depășită critic circularitatea lor intrinsecă, un instrument ideal de înțelegere, interpretare și analiză.

Sorin Antohi (n. 1957) este istoric al ideilor, eseist și traducător. A făcutstudii de Engleză, Franceză (Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași) și Istorie (EHESS, Paris). A predat mai ales la University of Michigan, Ann Arbor; Universitatea din București; Central European University, Budapesta; stagii de cercetare la institute de studii avansate (Bielefeld, Stanford, Berlin, Essen, Viena) și înalte instituții academice. A coordonat proiecte și rețele de cercetare, colecții de carte (între altele, http://www.v-r.de/en/reflections_on_in_humanity/sd-257/3097); a fost în conducerea unor instituții, organisme profesionale (între altele, membru în Biroul Comitetului Internațional de Științe Istorice și secretar general al Comisiei Internaționale de Istoria și Teoria Istoriografiei), publicații, asociații, fundații; a (co)organizat conferințe, seminarii, școli de vară. A ținut conferințe și comunicări în peste treizeci de țări. A publicat cinci volume de autor (unul la Paris), șase de convorbiri (cu: Adrian Marin; Mihai Șora; Alexandru Zub; Moshe Idel; Virgil Nemoianu; Cioran și Luca Pițu), șapte coordonate (unele în colaborare), șase traduse din franceză și engleză (în colaborare cu Mona Antohi), precum și texte de mai mică întindere.

Intrarea este 10 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiilor de la Palatul Suțu, în termen de 30 zile.

Coordonator conferinţe: Dr. Cătălin D. Constantin