Cuvânt de salut

Cuvânt de salut – relații politice și economice România-Bavaria – adresat de domnul consilier prezidențial Lazăr Comănescu pentru publicația DeBizz
„Bavaria este pentru România unul dintre cei mai importanți parteneri între landurile federale germane. Relațiile bilaterale sunt deosebit de cuprinzătoare și într-o continuă dinamică, fie acestea la nivel politic, economic sau cultural. Componenta economică, dar și bogată moștenire culturală a etnicilor germani din România și a germanilor bavarezi originari din România au contribuit la dezvoltarea continuă a acestei relații. În egală măsură, contribuie intens și românii care trăiesc în Bavaria. Se cuvine a fi evidențiată, pe de altă parte, cooperarea activă în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării și potențialul deosebit, încă nevalorificat, al acestui proiect.

În ceea ce privește cooperarea economică, este de notat nivelul schimburilor comerciale de 4,4 miliarde EUR, atins în 2014, care plasează Bavaria pe primul loc între cele 16 landuri germane și pe locul 5 între partenerii comerciali externi ai României. În 2014 importurile din România au însumat 2,6 mld. EUR cu 28,5% mai mult decât în 2013, iar exporturile Bavariei în țara noastră au fost de 1,8 mld. EUR, o creștere de 9,7% față de 2013. Aceste schimburi se derulează pe fondul unor tot mai intense contacte între comunitățile de afaceri română și bavareză. Există un număr semnificativ, peste 1350, de importante companii bavareze cu activități în România precum Schaeffler, Dräxlmaier, BMW, Infineon și Max Bögl, și așteptăm noi companii din acest land să demareze afaceri în România.

Există, într-adevăr, un important potențial pentru creșterea, în continuare, a relațiilor economice bilaterale și aceasta nu doar în domeniile deja consacrate, precum industria prelucrătoare, în special cea de componente auto, ci și în domeniul tehnologiilor verzi, IT&C, comerț și logistică, dar și servicii, îndeosebi turismul.

Un rol important în dezvoltarea relației bilaterale îl are Comisia Mixată Inter-Guvernamentală România–Bavaria creată în 1999, care își continuă seria reuniunilor periodice și în 2015. Se cuvin, desigur, evidențiate și parteneriatele universitare și contribuția acestora la formarea angajaților din companiile germane care desfășoară activități în România. Este îmbucurător, de asemenea, faptul că sistemul educației duale din Germania, inclusiv Bavaria, se implementează acum și în România.

Îmi exprim convingerea că relațiile româno-bavareze vor continua să se intensifice și în viitor. Este îmbucurător faptul că apar tot mai multe inițiative dedicate acestui obiectiv. O astfel de inițiativă, care vorbește de la sine și pe care doresc să o salut, o reprezintă înființarea recentă a Asociației Export Club București-Brașov-Bavaria, care cu siguranță va contribui la aprofundarea cooperării, mai ales, la nivelul IMM-urilor din România și Bavaria.”

Flagge_Deutschland

Ein Grußwort des Herrn Botschafter Dr. Lazār Comānescu, Berater für Außenpolitik des Präsidenten von Rumänien für das DeBizz – SONDERHEFT

„Die unlängst stattgefundene Gründung des Vereins Export Club Bucuresti – Brasov – Bavaria wird mit Sicherheit zur Vertiefung der Zusammenarbeit vor allem auf der Ebene der KMU aus Rumänien und Bayern beitragen“

„Bayern ist für Rumänien einer der wichtigsten Partner unter den deutschen Bundesländern. Die bilateralen Beziehungen sind äußerst umfassend und befinden sich in einer ständigen Dynamik, sei es politisch, wirtschaftlich oder kulturell. Die wirtschaftliche Komponente sowohl als auch das reiche kulturelle Erbe der aus Deutschland stammenden Rumänen sowie der aus Rumänien stammenden Bayern haben zur ständigen Entwicklung dieser Beziehung beigetragen. Gleichermaßen tragen auch die in Bayern lebenden Rumänen dazu bei. Anderseits verdient sich die aktive Zusammenarbeit innerhalb der EU-Strategie für den Donauraum und das noch nicht erschlossene besondere Potential dieses Projektes hervorzuheben.

Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit anbelangt, bringt die Handelsbilanz 2014 mit 4,4 Milliarden Euro Bayern auf den ersten Platz unter den 16 deutschen Bundesländern sowie an fünfter Stelle unter den externen Handelspartnern Rumäniens. 2014 kumulierten die Importe aus Rumänien 2,6 Milliarden Euro, um 28,5% mehr als 2013 undBayerns Exporte nach Rumänien waren in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 9,7% zum Vorjahr. Dieser Austausch ist den regen Kontakten der rumänischen und bayerischen Geschäftsgemeinschaft zu verdanken. Es gibt eine bedeutsame Anzahl, über 1350, in Rumänien tätigen namhafter Unternehmen aus Bayern, wie Schaeffler, Dräxlmaier, BMW, Infineon und Max Bögl und wir erwarten, dass neue Firmen aus diesem Bundesland ihre Geschäfte in Rumänien starten.

Es gibt weiterhin ein wichtiges Wachstumspotential für die zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen und das nicht nur in den bereits herkömmlichen Bereichen wie die Fertigungsindustrie, insbesondere was die Automobil – Ersatzteile anbelangt, sondern auch im Bereich der grünen Technologien, IT&C, des Handels und der Logistik, sowie der Dienstleistungsbranche, vor allem im Fremdenverkehr.

Eine wichtige Rolle in der Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehung spielt die rumänisch-bayerische Regierungskommission, gegründet 1999, die die Folge der regelmäßigen Sitzungen auch 2015 nicht unterbrechen wird. Selbstverständlich verdient es sich die Universitätspartnerschaften sowie deren Beitrag zur Ausbildung der Angestellten aus den in Rumänien tätigen deutschen Unternehmen hervorzuheben. Dass nun auch in Rumänien das aus Deutschland, einschließlich Bayern, stammende System der dualen Ausbildung eingeführt wird, ist erfreulich.

Ich bin überzeugt, dass die Beziehungen Rumäniens mit Bayern auch zukünftig sich verstärkt fortsetzen werden. Diesem Zweck gewidmet, erscheinen erfreulicherweise eine steigende Vielzahl von Initiativen. So eine Anregung, welche für sich selbst spricht und ich begrüßen möchte, ist die unlängst stattgefundene Gründung des Vereins Export Club Bucuresti – Brasov – Bavaria, die mit Sicherheit zur Vertiefung der Zusammenarbeit vor allem auf der Ebene der KMU aus Rumänien und Bayern beitragen wird.“